Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - Krankenversicherung

W Niemczech istnieje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich osób zameldowanych w Niemczech. Jeżeli zawarcie ubezpieczenia ma miejsce później niż w przeciągu miesiąca od momentu obowiązku jego zawarcia, są Państwo zobowiązani do uregulowania zaległych państwowych składek zdrowotnych (§193 VVG).

Musi to być ubezpieczalnia dopuszczona do rynku niemieckiego, wiec ubezpieczenie z Polski nie spełnia wymagań ustawowych w Niemczech.

Istnieją dwie możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech​:

  1. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (PKV – Private Krankenversicherung): Jest przeznaczone przede wszystkim dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą (Gewerbe), wykonujących wolne zawody oraz pracujących na stanowiskach urzędniczych. Wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego zależna jest od wieku osoby ubezpieczonej a nie jak w kasie państwowej od wysokości dochodu, dlatego składki są zazwyczaj niższe niż w ubezpieczeniu państwowym. W prywatnej ubezpieczalni klient otrzymuje polisę ubezpieczeniowa a rachunki za leczenie przekazuje do ubezpieczalni, która zwraca koszty leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego lub dentystycznego. Prywatnie każda osoba w rodzinie musi ubezpieczyć się oddzielnie. W naszej ofercie ubezpieczeń znajda Państwo również korzystną taryfę ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców przebywających do 5 lat na terenie Niemiec. Po pięciu latach pobytu należy przejść na pełne ubezpieczenie zdrowotne.
  2. Państwowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV) Gesetzliche Krankenversicherung): Osoby zatrudnione, które zarabiają poniżej 50.850 Euro brutto w roku lub 4.237,50 Euro brutto miesięcznie lub powyżej 450 € brutto miesięcznie, podlegają pod państwowe ubezpieczenie zdrowotne i nie mają możliwości zmiany na ubezpieczenie prywatne. W państwowych kasach, inaczej naliczana jest składka na ubezpieczenie niż w prywatnej ubezpieczalni. Wysokość jej zależy od wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Nie ma wpływu czy jest się kobietą, mężczyzną, osobą młodą czy starszą. Stawka na ubezpieczenie w Niemczech jest na poziomie ok. 15,5% dochodu osoby zatrudnionej (w zależności od przynależności do danej kasy). ​Do państwowego, obowiązkowego ubezpieczenia są zaliczane również takie osoby, które od ponad roku nie mają stałego zatrudnienia. Osoby prowadzące własną firmę lub wykonujące tzw. wolny zawód w Niemczech mają prawo dobrowolnie ubezpieczyć się w państwowej kasie chorych. Przed zdecydowaniem się na społeczne ubezpieczenie w Niemczech dobrze jest wcześniej porównać świadczenia i ceny w prywatnych ubezpieczalniach. Jeżeli przynależymy do państwowej kasy chorych w Niemczech, nasza rodzina może zostać współubezpieczona na terenie Niemiec pod jedna składką.​

Uwaga! Osoby podejmujące prace na mini Job, nie są ubezpieczone przez pracodawcę i muszą zatroszczyć się o swoje ubezpieczenie na własną rękę!

Nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego i chcesz je mieć?

Skontaktuj się osobiście lub wypełnij formularz z zapytaniem o bezpłatną ofertę ubezpieczeniową

Ubezpieczenie w Niemczech jest elementem, o który musi zadbać każda zameldowana w Niemczech osoba. Prawo niemieckie wskazuje by każdy, kto jest zameldowany w Niemczech dokonywał opłat na składki ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest to jednak nie tylko obowiązek, ale również udogodnienie w sytuacji, w której dojdzie do nieszczęścia. Nikt nie jest w stanie przewidzieć co przyniesie nam los. Możemy jedynie zabezpieczyć się w przypadku sytuacji, w których dojdzie do pogorszenia się naszego stanu zdrowia. Ubezpieczenie w Niemczech może nam przynieść wiele dobrego w momencie kiedy musimy skorzystać z usług medycznych. Prawo niemieckie nakazuje więc uiszczania opłat na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech aby każda osoba zameldowana mogła z tych usług korzystać. Wyjątkiem, który zwalnia od sytuacji, w której osoba ma obowiązek posiadać ubezpieczenie w Niemczech jest sytuacja, gdy osoba jest obywatelem Polski i posiada ubezpieczenie w Polsce, natomiast na terenie Niemiec przebywa tymczasowo. Jeśli jednak dana osoba podejmie się pracy w Niemczech na zasadzie umowy o pracę bądź zakłada swoją własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec wtedy ma obowiązek posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. W przypadku gdy osoba nie zgłosi się po ubezpieczenie, w późniejszym okresie zostanie zobowiązana do uiszczenia wszystkich zaległych opłat jakich powinna dokonać od momentu obowiązku posiadania ubezpieczenia. 

Przepisy wprowadzone w Niemczech w 2009 roku mówią, że każda osoba zameldowana na terenie kraju jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie w Niemczech wymagane jest zarówno od osób przebywających w kraju przez dłuższy czas, jak i od tych będących na terenie kraju krótkoterminowo. W razie braku ubezpieczenia kraj odmawia wydania wizy. Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe. Kto podlega pod ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, a kto pod prywatne? Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech zależy od dochodów. Podstawę stanowi łączny dochód brutto, od którego odciągana jest ujednolicona stawka składki, która wynosi 14,6%. Stawka ta rozkładana jest po równo na ubezpieczonego i pracodawcę. Dodatkowo każda kasa chorych pobiera dodatkową składkę w różnej wysokości, którą płaci pracownik. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dostępne jest dla każdego, kto osiąga dochód brutto powyżej limitu obowiązkowego ubezpieczenia (5.062,50 euro miesięcznie).

Inną, istotną kwestię stanowi konwencja o zabezpieczeniu społecznym. Obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów, z którymi Niemcy podpisały tą konwencję mogą pozostać ubezpieczeni w Niemczech, w ramach ubezpieczeń swoich rodzinnych krajów. Problem w tym, że w porównaniu do ubezpieczeń w Niemczech zakres usług objętych ubezpieczeniem w poszczególnych krajach może znacząco się różnić. Może okazać się, że konieczne jest zainwestowanie wkładu własnego lub zawarcie dodatkowego ubezpieczenia. Warto także pamiętać o tym, że ubezpieczenie w Niemczech jest obowiązkowe zarówno w przypadku długo, jak i krótkotrwałego pobytu.

Cechą charakterystyczną niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest podział na ustawowe kasy chorych (Gesetzliche Krankenversicherung) i prywatne kasy chorych (Private Krankenversicherung). Państwowe ubezpieczenie w Niemczech przysługuje zatrudnionym na umowę o pracę, studentom, osobom samozatrudnionym oraz bezrobotnym. Prywatne ubezpieczenie w Niemczech są dostępne dla każdej osoby, która w danym roku przekroczy roczny dochód brutto w wysokości 59.400 Euro.

Ubezpieczenie w Niemczech jest bardzo szerokim tematem. Kraj ten może poszczycić się posiadaniem najstarszego na świecie państwowego systemu ochrony zdrowia. Początki ubezpieczenie w Niemczech sięgają 1883 roku, czyli czasów rządów Otto von Bismarcka. Od 2009 roku system obejmuje wszystkich obywateli bez wyjątku (wcześniej można było nie mieć ubezpieczenia). Można zrezygnować z niego na życzenie i zawrzeć osobną umowę na prywatną opiekę medyczną.  Taki wybór mają głównie osoby o wysokich dochodach i mające własną działalność gospodarczą. Pozostałe osoby podlegają pod ubezpieczenie w Niemczech w ramach jednej ze 150 istniejących kas chorych.

Na mocy umów międzynarodowych każdy Polak podróżujący do Niemiec może liczyć na miejscu na publiczną opiekę medyczną w razie nagłej i nieoczekiwanej choroby. Oczywiście w przypadku, gdy wyrobił sobie kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę ubezpieczenia zdrowotnego. O kartę mogą wnioskować wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ. Karta umożliwia korzystane ze świadczeń placówek służby zdrowia mających podpisane umowy z kasą chorych. Jednakże EKUZ nie stanowi kompleksowej ochrony. Nie zapewni pokrycia wszystkich kosztów leczenia oraz transportu medycznego do Polski. Dlatego też warto zadbać o ubezpieczenia w Niemczech. O ubezpieczenie w Niemczech warto zadbać nie tylko przy w przypadku pobytu stałego, ale także w trakcie wyjazdów turystycznych.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech to rzecz o której powinien pomyśleć każdy. Nie tylko ze względu na przepisy prawa obowiązujące w tym kraju, ale głównie ze względu na swoje bezpieczeństwo, także finansowe. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że bez ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech nie otrzyma się pozwolenia na pracę lub naukę. Jeżeli chcesz pracować w Niemczech dłużej, musisz wymienić ten dokument na niemiecki. Warto wiedzieć, że koszty ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech ponosi zarówno pracodawca jak i pracownik. Mniej więcej po równo. Państwowe ubezpieczenia dla pracujących są oczywiście obowiązkowe. Możesz wybrać również jeden z wielu programów ubezpieczeń prywatnych.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest uważane za jeden z najlepiej rozwiniętych systemów na świecie. Planując dłuższy pobyt trzeba zdać sobie sprawę z tego, że samo ubezpieczenie podróżne nie wystarczy. Większość obywateli w Niemczech korzysta z państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (GKV). Podczas, gdy czas oczekiwania na państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech może być znacznie dłuższy niż w przypadku ubezpieczenia prywatnego, to jakość leczenia w obu przypadkach jest na równie wysokim poziomie.

Jeżeli nie znasz języka niemieckiego warto zastanowić się nad ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech AOK. AOK to jedyny ubezpieczyciel zdrowotny w Niemczech, który specjalizuje się w pomocy dla nowo przybyłych osób zza granicy. W ramach ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech oferują pomoc w 16 językach, posiadają również infolinię dzięki której można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania bądź znaleźć odpowiedniego lekarza, który posługuje się np. angielskim. Pracownicy nie tylko znajdą lekarza w Twojej okolicy, ale od razu mogą umówić Cię na wizytę u specjalisty. Dzięki temu zaoszczędzisz mnóstwo czasu i energii.

Skontaktuj się